WR-M-72-01 Wytyczne projektowania urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich


17112020_WiS

Źródło:

Webinarium konsultacyjne WiS nr 7: Wyposażenie techniczne i urządzenia obce na obiektach inżynierskich

17.11.2020

prelegenci:

prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski

mgr. Inż. Jerzy Howis, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.

Loading...