WRM-23 Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem


03112020_WiS

Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

Webinarium konsultacyjne WiS nr 5: Projektowanie konstrukcji oraz powiązanie z terenem i drogą

03.11.2020

prelegent: dr hab. inż. Piotr Olaszek, prof. IBDiM

Loading...