WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych


13102020_WIS

Autor: Politechnika Gdańska

Źródło:

Webinarium konsultacyjne WiS nr 2: projektowanie infrastruktury dla pieszych i rowerów

prelegent: Dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG

Loading...