WR-D-41-1 Wytyczne planowania infrastruktury dla pieszych


13102020_WIS

Autor: Politechnika Gdańska

Źródło:

Webinarium konsultacyjne WiS nr 2: projektowanie infrastruktury dla pieszych i rowerów

prelegent: Dr arch. inż. Romanika Okraszewska

Loading...