I Kongres Transportu Polskiego – materiały, dokumenty i prezentacje


Źródło:

PKD i RBF, I Kongres Transportu Polskiego

Warszawa, 27.03.2006


Wybrane zagadnienia:

Stanowisko Kongresu Transportu Polskiego

“Biała Księga Procesów Inwestycyjnych” na polskich drogach i liniach kolejowych

Ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska – projekt nowelizacji ustawy

Ustawa o transporcie kolejowym – proponowane zmiany

Loading...