Strategia BRD dla Olsztyna na lata 2014-20


Autor: Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Źródło:

III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka stanu dróg

Termin: 25.09.2016 -27.09.2016

Prelegent:

Jerzy Roman

Loading...