Zarządzanie drogowymi środkami brd w świetle projektów badawczych w ramach programu Rozwoju Innowacji Drogowych


100920_MBudzynski_PG

Źródło:

Kolokwium online: Urządzenia BRD na mostach i innych obiektach inżynierskich

10 września 2020

prelegent: Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska

Loading...