Mobilność i bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w okresie epidemii COVID 19


250620_ROpas

Źródło:

Kolokwium online Drogi i mobilność po pandemii COVID 19: bezpieczeństwo ruchu drogowego

25 czerwca 2020

prelegent: Robert Opas, Komenda Główna Policji

Loading...