Potrącenia i tolerancje, a zapisy specyfikacji technicznych. Jak postępować z nowymi technologiami


100620_PHeinrich

Źródło:

Jakość nawierzchni betonowych: specyfikacje i praktyka

Kolokwium online

10 czerwca 2020

prelegent: Piotr Heinrich, OAT

Loading...