Instrukcja DP T 14 kluczowe zapisy dotyczące nawierzchni betonowych


100620_LBukowski

Autor: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Źródło:

Jakość nawierzchni betonowych: specyfikacje i praktyka

Kolokwium online

10 czerwca 2020

prelegent: Leszek Bukowski, GDDKiA

Loading...