Elementy decydujące o jakości nawierzchni z betonu cementowego


100620_MGlinicki

Źródło:

Jakość nawierzchni betonowych: specyfikacje i praktyka

Kolokwium online

10 czerwca 2020

prelegent: prof. M.A. Glinicki, PAN

Loading...