Statystyki zdarzeń drogowych z udziałem drzew i śmiertelności na drogach województwa warmińsko-mazurskiego


Źródło:

VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Mikołajki, 23-24.09.2019

prelegent: mł. insp. Mariusz Tański, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Loading...