Zarządzanie i współpraca uczestników procesu budowlanego kluczem do efektywnej i bezpiecznej realizacji


MIK2019

Źródło:

VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Mikołajki, 23-24.09.2019

prelegent: Michał Wasilewski, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Loading...