Międzynarodowe doświadczenia w zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej


Autor: Bank Światowy

Źródło:

III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka stanu dróg

Termin: 25.09.2016 -27.09.2016

Prelegent:

Radosław Czapski

Loading...