CAD (Connected and Automated Driving): wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i mobilność


MIK2019

Źródło:

VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Mikołajki, 23-24.09.2019

prelegent: Leonardo Annese

Loading...