Wyniki badań kontrolnych asfaltów wysokomodyfikowanych stosowanych na drogach ZDW w Katowicach


KAT2019_ZTabor

Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Źródło:

VII Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 05-06.06.2019

prelegent: Zbigniew Tabor

Loading...