Potrzeba stworzenia katologu kruszyw drogowych oraz map do celów planistyczno-logistycznych


SUW2019_AWysokowski

Źródło:

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa

BETON W DROGOWNICTWIE

10-12 kwietnia 2019

Prelegent: prof. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski

Loading...