Właściwości kruszywa wapiennego jako surowca do produkcji betonów dla infrastruktury drogowej


SUW2019_DMaruszewska

Źródło:

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa

BETON W DROGOWNICTWIE

10-12 kwietnia 2019

Prelegent: Dominika Maruszewska, Akademia Górniczo-Hutnicza

Loading...