Reaktywność alkaliczna kruszyw łamanych z wybranych krajowych zakładów produkcji


SUW2019_KDziedzic

Źródło:

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa

BETON W DROGOWNICTWIE

10-12 kwietnia 2019

Prelegent: Kinga Dziedzic, Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka, IPPT PAN

Loading...