Produkcja oraz metody badawcze elementów wibroprasowanych o nasiąkliwości poniżej 4% używanych w budownictwie drogowym


SUW2019_Schomburg

Źródło:

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa

BETON W DROGOWNICTWIE

10-12 kwietnia 2019

Prelegent: Adrian Szwarocki, Łukasz Waszkiewicz, SCHOMBURG Polska

Loading...