Podsumowanie TRA 2016


Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka stanu dróg

Termin: 25.09.2016 -27.09.2016

Prelegent:

Leszek Rafalski

Loading...