Kryteria oceny funkcjonalnej nawierzchni betonowej z uwzgl. trwałości materiałów i szczelin dylatacyjnych


SUW2019_MGlinicki

Źródło:

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa

BETON W DROGOWNICTWIE

10-12 kwietnia 2019

Prelegent: prof. Michał Glinicki, PAN

Loading...