Najważniejsze problemy badawcze związane z betonem podejmowane w BASt i in. jednostkach badawczych w Niemczech


SUW2019_WBednorz

Źródło:

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa

BETON W DROGOWNICTWIE

10-12 kwietnia 2019

Prelegent: Werner Bednorz, Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (DE), Marko Wieland (BASt)

Loading...