Wnioski z podsumowania projektu RID I/6


POZ2019_GDDKiA_RID

Autor: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Źródło:

Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu

Poznań, 27 lutego 2019

Prelegenci: Milena Nowek, Katarzyna Weran

Loading...