Technologia wykonania nasypów z mieszanin żużlowo-popiołowych na drodze S17


POZ2019_Strabag

Źródło:

Kolokwium

Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu

Poznań, 27 lutego 2019

Prelegent: Krzysztof Zadrożny, STRABAG

Loading...