Kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w przetargach drogowych


Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

I Pomorskie Forum Drogowe

Gdynia, 13 października 2016 r

Prelegent: Janusz Rymsza

Loading...