Program przebudowy dolnośląskich dróg wojewódzkich w formule PPP


Źródło:

V Forum PKD „Zarządzanie drogami – nowe wyzwania”

Warszawa, 14-16 listopada 2011

Wybrane zagadnienia:

budowa obwodnicy Nowej Rudy

Loading...