Nowe specyfikacje techniczne dla nawierzchni z betonu cementowego


specyfikacje_beton

Autor: Stowarzyszenie Producentów Cementu

Źródło:

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

Lublin, 28-29 listopada 2018

Prelegent: Piotr Kijowski

Loading...