Programy INTERREG na pograniczu polsko-czesko-słowackim


ZIM2018_WWIECZOREK

Źródło:

Konferencja PL-CZ-SK Drogi łączą przyjaciół

Lipowa, 3-5 października 2018

Prelegent: Witold Wieczorek

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Wybrane zagadnienia:

INTERREG

obszary wsparcia, finansowanie, priorytety, stan wdrażania

Loading...