ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE W DROGOWNICTWIE–wstęp do dyskusji


ZIM2018_IGESIARZ

Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Źródło:

Konferencja PL-CZ-SK Drogi łączą przyjaciół

Lipowa, 3-5 października 2018

Prelegent: Inga Gęsiarz-Nowak

Wybrane zagadnienia:

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE (na przykładzie Polski)

ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE (na przykładzie Polski) –DOŚWIADCZENIA ZDW KRAKÓW

Loading...