Projekty realizowane i planowane przez Dolnośląska Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020


ZIM2018_Interreg_LLoch

Autor: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

Źródło:

Konferencja PL-CZ-SK Drogi łączą przyjaciół

Lipowa, 3-5 października 2018

Prelegent: Leszek Loch

Wybrane zagadnienia:

  • Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 -2020
  • Projekty planowane do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 -2020


Loading...