Polepszenie parametrów nawierzchni przez zastosowanie warstwy stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym


RYN2018_MSkubis_Nascon

Źródło:

V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Ryn, 24-25 września 2018

Prelegent: Małgorzata Garbacz- Skubis

NASCON

Loading...