Ocena ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na drogach samorządowych w latach 2014-2017


RYN2018_WKustra

Autor: Politechnika Krakowska

Źródło:

V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Ryn, 24-25 września 2018

Prelegent: Wojciech Kustra

Loading...