Model korporacyjny w ewidencji i analityce brd


RYN2018_ARamza_comarch

Źródło:

V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Ryn, 24-25 września 2018

Prelegent: Adam Ramza

COMARCH

Wybrane zagadnienia:

  • Korporacja czyli szklane biurowce?
  • „Składniki” korporacji
  • Architektura korporacyjna
  • Model korporacyjny w zarządzaniu brd
  • Korzyści pracy w modelu korporacyjnym
  • Model korporacyjny w systemach IT
Loading...