Nowe technologie w zarządzaniu utrzymaniem infrastruktury


RYN2018_ELDRO

Źródło:

V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Ryn, 24-25 września 2018

Prelegent: Sebastian Chyla

Wybrane zagadnienia:

  • Identyfikacja kluczowych problemów w zarządzaniu infrastrukturą techniczną.
  • Nowoczesne podejście – model „utrzymaj standard”.
  • Przetarg ogłoszony przez GDDKiA Gdańsk.
  • Nowe narzędzie ELDRO24– charakterystyka i jego funkcjonalności.
  • Efekty wykorzystania platformy ELDRO24 do zarządzania infrastrukturą na terenie miasta Gdańska
Loading...