Nowy poligon demonstracyjny, badawczy i kalibracyjny Federalnego Instytutu Badawczego Drogownictwa (duraBASt)


BAST_duraBASt

Autor: BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen)

Źródło:

VI Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 25-26.04.2018

Prelegent: Stefan Moller

Wybrane zagadnienia:

  • Wprowadzenie
  • Opis poligonu i jego funkcja: – powierzchnia demonstracyjna i badawcza – trasa kalibracyjna
  • Pierwsze realizowane projekty
  • Perspektywy

Loading...