UTRZYMANIE CHARAKTERYSTYK POWIERZCHNIOWYCH NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO Z WYKORZYSTANIEM METOD TEKSTUROWANIA POWIERZCHNI


MGraczyk_Grinding

Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

VI Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 25-26.04.2018

Prelegent: Mirosław Graczyk

Wybrane zagadnienia:

  • Charakterystyki powierzchniowe nawierzchni
  • Doświadczenia krajowe
  • Nawierzchnie betonowe
  • Przykładowe Badania Tekstury
Loading...