Wykorzystanie warstw kruszyw stabilizowanych georusztem heksagonalnym w procesie optymalizacji nawierzchni


MGolos_Tensar

Źródło:

VI Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 25-26.04.2018

Prelegent: Michał Gołos

Wybrane zagadnienia:

Georuszty trójosiowe w konstrukcji nawierzchni

Przykłady realizacji…

Optymalizacja konstrukcji nawierzchni

Program badawczy USACOE – badania HVS w pełnej skali

Loading...