Cele działalności Komitetu Technicznego Road Asset Management Polskiego Kongresu Drogowego


KMarkowski

Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

Źródło:

VI Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 25-26.04.2018

Prelegent: Karol Markowski

Wybrane zagadnienia:

  • Rozwój sieci dróg
  • Wyzwania cywilizacyjne XXIw.
  • Co to jest Asset Management?
  • Polski Kongres Drogowy jako krajowy przedstawiciel Polski w PIARC

Loading...