ComarchERGO 3D zaawansowanym narzędziem wspomagającym zarządzanie drogami


ARamza_Comarch

Źródło:

VI Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 25-26.04.2018

Prelegent: Adam Ramza

Wybrane zagadnienia:

  • ComarchERGO – idea i działanie Systemu
  • ComarchERGO 3D a GESUT I BDOT500.
  • Wykorzystanie ComarchERGO 3D w aktualizacji ewidencji pasa drogowego.
  • Wykorzystanie ComarchERGO 3D w analizach stanu prawnego dróg.
  • Wykorzystanie ComarchERGO 3D w utrzymaniu bieżącym dróg.
  • ComarchERGO 3D – zaawansowane narzędzie wizualizacji korytarza drogi.
Loading...