Projekty badawcze z zakresu technologii drogowych w Politechnice Gdańskiej


Autor: Politechnika Gdańska

Źródło:

Pomorskie Forum Drogowe

Gdynia, 13 października 2016 r

Prelegent: dr inż. Piotr Jaskuła

Wybrane zagadnienia:

Badania z zakresu technologii nawierzchni na Politechnice Gdańskiej, projekty RIP koordynowane przez PG

Loading...