Programy badawcze z zakresu BRD w Politechnice Gdańskiej


Autor: Politechnika Gdańska

Źródło:

I Pomorskie Forum Drogowe

Gdynia, 13 października 2016 r

Prelegent: Kazimierz Jamroz

Wybrane zagadnienia:

Badania z zakresu brd na Politechnice Gdańskiej, Rozwój Innowacji Drogowych, projekty RID koordynowane przez Politechnikę Gdańską

Loading...