Betonowe drogi w Polsce


OZAROW

Źródło:

III Lubelskie Forum Drogowe

“Puławski Węzeł
Drogowy”

Puławy, 5-6.04.2018

Prelegent: Marek Surowiec

Wybrane zagadnienia:

Drogi betonowe są radykalnie tańsze w całym cyklu życia
Nowe Prawo Zamówień Publicznych wyraźnie wskazuje na konieczność kompleksowego podejścia dotyczącego kryteriów
Wieloletnie doświadczenia pokazują niezawodność i długowieczność nawierzchni betonowych
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój budowy dróg betonowych – autostrad, szybkiego ruchu i lokalnych
Loading...