Badania hałasu dla wybranych dylatacji mostowych


dylatacje_halas

Autor: Politechnika Lubelska

Źródło:

III Lubelskie Forum Drogowe

“Puławski Węzeł
Drogowy”

Puławy, 5-6.04.2018

Prelegent: Michał Jukowski

Wybrane zagadnienia:

Cele badań.

Normowe podejście do hałasu impulsowego.
Poligony badawcze.
Badania „in situ”.
Analiza wyników.
Wnioski.
Loading...