Kierunki rozwoju sieci transportowej województwa pomorskiego


Autor: Województwo pomorskie (Urząd Marszałkowski)

Źródło:

I Pomorskie Forum Drogowe

Gdynia, 13 października 2016 r

Prelegent: Ryszard Świlski

Wybrane zagadnienia:

plany rozwoju sieci drogowej na Pomorzu, kolej oraz połączenia lotnicze a budowa dróg, sieć dróg wojewódzkich w woj. pomorskim, potrzeba nowej kategoryzacji dróg, kryteria zaliczania do kategorii dróg wojewódzkich

Loading...