Reforma administracji publicznej


Autor: Zbigniew Tabor

Źródło:

V Forum PKD „Zarządzanie drogami – nowe wyzwania”

Warszawa, 14-16 listopada 2011

Wybrane zagadnienia:

Własność dróg

Podział dróg

Drogi w Polsce

Loading...