OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DZIĘKI STABILIZACJI PODBUDOWY GEORUSZTEM TRÓJOSIOWYM


Tensar

Źródło:

III Lubelskie Forum Drogowe

“Puławski Węzeł
Drogowy”

Puławy, 5-6.04.2018

Prelegent: Piotr Mazurowski

Wybrane zagadnienia:

Optymalizacja nawierzchni z wykorzystaniem georusztów TriAx pozwala na:

Redukcję grubości konstrukcji nawierzchni
Skrócenie czasu realizacji
Zmniejszenie ruchu budowlanego
Zmniejszenie uszkodzeń dróg dojazdowych
Wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni
Zmniejszenie nakładów na utrzymanie
Zmniejszenie ilości okresów wyłączeń nawierzchni z ruchu na czas prac utrzymaniowych
Redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Loading...