Nawierzchnie z kompozytów cementowych modyfikowanych emulsją bitumiczną


KFalkowski

Autor: Politechnika Białostocka

Źródło:

II Wschodnie Forum Drogowe

Suwałki, 15-16.03.2018

prelegent: Krzysztof Falkowski

Wybrane zagadnienia:

  • Problemy z zapewnieniem wymaganej trwałości nawierzchni betonowych w polskich warunkach klimatycznych
  • Badania eksperymentalne nad optymalizacją składu betonu nawierzchniowego z zastosowaniem domieszki emulsji bitumicznej w aspekcie podwyższenia trwałości
  • Analiza mikrostruktury kompozytów cementowych modyfikowanych emulsją bitumiczną
  • Realizacja nawierzchni drogowych i nawierzchni terminala kontenerowego z kompozytów cementowych z emulsją bitumiczną
  • Podsumowanie i wnioski
Loading...