Diagnostyka nawierzchni DDR


Autor: Heller Consult

Źródło:

III Małopolskie Forum Drogowe

Termin: 25.01.2017 -27.01.2017

Miejsce: Zakopane, Zespół Pensjonatów Antałówka

Prelegent: Jan Zieliński

Wybrane zagadnienia:

co jest ważne z punktu widzenia użytkownika, a co zarządcy drogi, na czym polega utrzymanie dróg dla rowerów, narzędzia systemowe do oceny stanu nawierzchni DDR

Loading...