WYBRANE METODY BADANIA REAKTYWNOŚCI ALKALICZNEJ KRUSZYW ORAZ ICH PRZYDATNOŚĆ W SYSTEMIE KLASYFIKACJI I OCENY ZGODNOŚCI KRUSZYWA DO BETONU


GAdamski

Źródło:

II Wschodnie Forum Drogowe

Suwałki, 15-16.03.2018

prelegent: Grzegorz Adamski

Wybrane zagadnienia:

Podsumowanie wyników metod badawczych stosowanych do klasyfikacji kruszyw. Porównanie metod;

Metody bezpośrednie pomiaru reaktywności jako podstawowe narzędzie klasyfikacji reaktywności kruszywa;
Propozycja systemu klasyfikacji kruszyw;
Co dalej?
Loading...